Inschrijven voor het slowdate weekend in oktober kan tot 17 augustus, meer info

Privacy Statement

In deze Privacy Statement verwijzen we naar de vzw A bit MORE, met maatschappelijke zetel te Teaterstraat 16, 9050 Gent en met ondernemingsnummer 0719.444.545. (hierna ‘A bit MORE’).

A bit MORE is een dating event dat via matching kandidaten koppelt en een event organiseert om mekaar te ontmoeten (hierna ‘Dienst’).

A bit MORE hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS

A bit MORE is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via het online formulier (Google Docs) (hierna ‘Formulier’), inclusief de gegevens die A bit MORE ontvangt via mail (AbitMORE01@gmail.com). A bit MORE verbindt zich ertoe om de algemene verordening persoonsgegevens (Verordening 2016/679) te respecteren.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

A bit MORE kan via het Formulier de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;
 • Contactgegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: naam, voornaam, adresgegevens, e-mail, GSM/telefoon nummer, geslacht en geboortedatum (hierna ‘Contactgegevens’);
 • Gegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: voorkeuren mbt het event, uiterlijke kenmerken, informatie over seksuele activiteit, religie, politieke voorkeur, opleiding, gebruik van drugs (inclusief roken en alcohol), gegevens mbt de persoonlijkheid, tewerkstelling, talenkennis, familie, reisgewoontes, voedingsgewoonten, relatiestatus, gegevens mbt de vriendenkring, relatievoorkeuren, voorkeuren mbt een ideale partner (hierna ‘Enquêtegegevens’);
 • De foto’s en/of filmpjes die A bit MORE ontvangt ter motivatie van de inschrijving;
 • De foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens het verstrekken van de Dienst.
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken, bijvoorbeeld wensen of allergieën.

DOEL VAN DEZE VERWERKING

A bit MORE kan de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken:

 • A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren en aanbieden van de Dienst.
 • A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
 • Uw Contactgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en een betere afstemming van onze producten en diensten op uw behoeften.
 • Uw Contactgegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, bijvoorbeeld om u via e-mail, telefonisch of per post te informeren over producten en campagnes van A bit MORE.
 • A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming kan u deze ten alle tijden intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

A bit MORE stelt uw Persoonsgegevens beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis. A bit MORE kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. A bit MORE geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, in welk geval A bit MORE de anonimisering van de Persoongegevens nastreeft;
 • Organisaties waartoe A bit MORE een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen. A bit MORE stelt uw Contactgegevens ter beschikking van:
 • Verwerkers die voorzien in marketing of partner zijn van A bit MORE ;
 • Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen;

A bit MORE kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

A bit MORE houdt zich eraan uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor het uitvoeren van de Dienst.

Daartoe zal A bit MORE u na het uitvoeren van de Dienst contacteren met de vraag of u de verzamelde Persoonsgegvens wil wissen.

UW RECHTEN

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot A bit MORE, met Teaterstraat 16, 9050 Gent of AbitMORE01@gmail.com met een schriftelijk verzoek, met bijgevoegd een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

A bit MORE zal u binnen 1 (één) maand na uw verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.

Indien u voor een bepaald verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België of contact(at)apd-gba.be).

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

’First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze website maakt gebruik van WordPress om de inhoud van de website up to date te houden. Dit CMS maakt uiteraard gebruik dergelijke cookies.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in (vb. Google Analytics).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.